Digital utställning - Bomärken & monogram

Slöjdtävlingen Bomärken & monogram är avgjord!

Gästrike-Hälsinge Hemslöjdförbund har i samarbete med Region Gävleborg och länets museer, initierat en slöjdtävling under sommaren och hösten 2020. Anledningen har varit pandemin, som bidragit till att många aktiviteter som normalt brukar genomföras har fått ställas in. Att slöjda minskar oro och bidrar till ökat välbefinnande, vilket många upplever behov av i tider med social distansering. Tävlingen ville också uppmärksamma slöjden i länet och inspirera slöjdare till utveckling av sitt hantverk.

17 tävlande har lämnat in totalt 32 tävlingsbidrag. Tävlingen har genomförts i två kategorier, bruksföremål i trä med bomärke och märkt textil. Bedömningar har gjorts utifrån material, teknik, utformning, bomärke/monogram och berättelse, som får en allt viktigare roll vid all marknadsföring. Berättelsen kan vara avgörande för att väcka intresse för tekniken, designen, materialet och inte minst, slöjdaren!

I juryn ingick:

  • Anna Larsdotter, Länsmuseet Gävleborg
  • Tore Qvarfordt, Västerbergs folkhögskola
  • Berit Löfgren, ordförande i Gästrike- Hälsinge Hemslöjdsförbund
  • Eva Carlborg, Kultur Gävleborg

I slutskedet av juryarbetet bidrog Marie Lindgren, konstnär och lärare på Konstskolan i Gävle, i bedömningen.

Prissumman på 10 000 kr beslutade en enig jury att dela upp i två priser om 4 000 kr och två priser om 1 000 kr. I huvudsak har ett tävlingsbidrag valts ut per tävlande, även om bedömningen också lämnats för de andra tävlingsbidragen. Prisutdelningen var planerad till den 21 november, men på grund av restriktioner har slöjdarna fått sina resultat på annat sätt och vinnarna sina priser utan ceremoni. Planen på en fysisk utställning har inte heller gått att genomföra men här följer en kompromiss, i form av en digital utställning.

Välkommen!

Delat första pris

Delat andra pris

Övriga deltagare