Slöjdregister

Information om vad som händer på hemslöjdsområdet i Gävleborgs län sammanställs av hemslöjdskonsulenten och skickas ut per e-post.

Om du svarar på frågorna nedan kan du ta del av utskicken.

Enkäten ingår i i länshemslöjdskonsulentens register och blir därmed en offentlig handling. Det kan till exempel innebära att uppgifter lämnas ut vid förfrågan.

Kontaktuppgifter


 

Eventuell verksamhetsform

 

Verksamhet

 

Material

 

Teknik

 

De personuppgifter du lämnar i formuläret används som underlag för utskick och som stöd för verksamhetsutvecklarens arbete. De blir därmed offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, vilket t.ex. innebär att information lämnas ut vid förfrågan. Dina uppgifter tas bort ur registret då du så önskar eller då våra utskick till dig kommer i retur.