Elokuva

Kultur Gävleborgin elokuva-alaan liittyvän toiminnan kehittäminen myötävaikuttaa elokuvaharrastuksen elävöittämiseen koko läänissä. Alueellisen elokuvatoimen pitää yhteistyön, koordinoinnin ja myötävaikutuksen avulla mahdollistaa se, että läänin kunnat, kulttuuritoimijat ja kolmas sektori voivat yksinään tai yhdessä käynnistää, harjoittaa tai toteuttaa elokuvakulttuuria edistäviä ja elokuvan suhteen kasvatuksellisia projekteja.

Kultur Gävleborg myötävaikuttaa siihen, että elokuvakulttuuri ja elokuvan tekijät lähestyvät läänin asukkaita esimerkiksi siten, että luodaan kohtaamispaikkoja, järjestetään jatkokoulutuksia ja työpajoja, tuetaan ja tehdään pilottiprojekteja sekä tuotetaan tietynlaista kasvatuksellista materiaalia. Tällä tavalla Kultur Gävleborg tukee Koulukino-toimintaa, kulttuurikoulun elokuvia, Luovaa koulua ja kulttuurienvälisiä, elokuviin liittyviä projekteja.

Kultur Gävleborgin toiminnan kehittäminen elokuva-alalla mahdollistaa näytöstoiminnan kehittämisen läänissä, siten että kehitetään asiantuntemusta ja organisointia sekä tuetaan läänin elokuvateattereiden ja muiden elokuvia esittävien tahojen kehitystä ja projekteja. Työskentely digitalisoinnin tuomien mahdollisuuksien kanssa myötävaikuttaa saavutettavien, vuorovaikutteisten kohtaamispaikkojen luomiseen.

Kultur Gävleborgin toiminnan kehittäminen elokuva-alalla vahvistaa luovan ja laadukkaan elokuvantuotannon edellytyksiä Gävleborgissa tukemalla kehitystä ja projekteja, opastamalla, tukemalla taloudellisesti tai teknisesti sekä verkostojen, kohtaamispaikkojen ja jatkokoulutusten avulla. Huomion keskipisteessä tulee erityisesti olla nuorten elokuvantekijöiden ja lahjakkuuksien kehitys.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia elokuvaan liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:

  • lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea ja luoda liikkuvia kuvia
  • luodaan kohtaamispaikkoja läänin asianomaisille toimijoille kokemusten vaihtoa ja asiantuntemusta lisääviä suorituksia varten, jotka liittyvät kehitykseen, jatkokoulutukseen ja saatavuuteen elokuvakasvatuksen, elokuvatuotannon ja elokuvien näyttämisen puitteissa
  • edistetään elokuvien ja liikkuvan kuvan näytöksiä ja levitystä yhteistyössä läänin asianomaisten toimi-joiden kanssa, muun muassa digitalisaation ja uusien näyttöruutujen puitteissa 
  • tuetaan nuoria elokuvantekijöitä panostamalla lahjakkuuksien kehittä­miseen ja huomioidaan mahdollisuudet tehdä alueiden välisiä panostuksia