MIK-konferens

Välkommen till MIK-konferens, en dag för medie- och informationskunnighet.

Vi fortsätter att samla pedagoger och bibliotekspersonal för en konferens som analyserar, inspirerar och ger medie- och informationskunskap.

Konferensen är kostnadsfri, men en avbokar du inte din plats fakturerar vi 300 kr.

MIK-dagen 16 januari 2019
Slottehubben, Ljusdal

PROGRAMMET

Föreläsare 2019 (.pdf)

Program MIK 16 januari (.pdf)

09.00

Kaffe och mingel

09.30

Hej och välkomna! Henrik Harryson 

09.40

Introduktion Marika Alneng

10.10

Statens Medieråd – analys och presentation av eget läromedel.

11.00

Paus

11.20

Kalle Boman, Anna Sohlman - Vad är en bild?
Från Camera Obscura till medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern. Kalle och Anna resonerar utifrån en försöksverksamhet i Gävleborg.

12.00

Lunch

13.00

Valbara seminarier/workshops

A. Kamerans ABC (målgrupp förskola)
Förmågan att spela in, avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder är en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av dagens samhälle.

En workshop med Anna Sohlman och Kalle Boman.Ta med: mobil, padda eller kamera.

B. Mikoteket (målgrupp grundskolan)
Hur sprids nyheter och information idag, och hur googlar man riktigt dåligt? Vad är en deepfake, och hur kan man lära om algoritmer genom pyssel? Med utgångspunkt i den pedagogiska plattformen Mikoteket.se diskuterar denna föreläsning dessa frågor och ger en insikt i hur annorlunda internet kan upplevas för olika personer, hur algoritmer fungerar, och hur den källkritiska metoden kan anpassas för ett digitalt informationssamhälle.

C. Digitalförsvararna (målgrupp 9-15 år)  
Internet är fullt av möjligheter! Men det är också komplext. Ibland kan det vara svårt att se riskerna – hur och när vår personliga data kan ses och användas av andra. Som tur är finns DIGITALFÖRSVARARNA som kan hjälpa till att kämpa emot de elaka DATAINKRÄKTARNA.

DIGITALFÖRSVARARNA är en tidning från EDRi (European Digital Rights) som nu finns översatt till svenska. Den riktar sig till barn och unga, 9-15 år, med fakta om internet och tips på hur det går att skydda sin integritet på nätet. I denna workshop får du praktiska exempel på hur du utifrån ett superhjältetema kan jobba med integritetsfrågor tillsammans med målgruppen.

14.00 Kaffe och mingel
14.20

Karolina Andersdotter 
Upphovsrätt eller allemansrätt eller bägge samtidigt?

Upphovsrätten är något som hamnar på tapeten allt oftare i bibliotekariens vardag. Våra aktiva användare tar till sig information från det vi erbjuder i biblioteken och våra utrymmen och verksamheter inspirerar också till att de delar med sig av sin kunskap och sitt skapande.

Men hur får vi egentligen använda bilder, musik och text som vi har omkring oss på internet? Måste vi alltid be om lov eller finns det andra sätt som gör det lätt med vett och i etikett kring äganderätt på internet? Hur kan vi arbeta för att skapa en trygg delande- och skapandemiljö på både lokal och global nivå? De frågorna vill jag besvara i denna föreläsning.

15.30

Avslutande samtal