Program Film i skolan-dagen

Förmiddag: Biograf Grand, Sandviken

09:00 Incheckning och morgonmingel

09:30 Introduktion till dagen, Henrik Harrysson, Region Gävleborg

09:45 Filmens möjlighet att rädda minoritetsspråken, Malin Nygren, Svenska Filminstitutet  
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna.

10:00 Filmvisning: Turpa kiinni minun haters, Regi: Jon Blåhed
Maja bor i Stockholm men ett dödsfall inom familjen tvingar henne tillbaka till hembyn Pajala. I Pajala bor hennes syster Sofia som är tillsammans med trubaduren Johan. Efter begravningen skall Sofia följa med Johan på en sommarturné runt Tornedalen, och Maja bestämmer sig för att följa med. Det blir en resa där frågor om deras ursprung och Tornedalens framtid ställs på sin spets.

10:45 Språket i hjärtat och örat, Jon Blåhed och Malin Nygren
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling.

11:15 Den rörliga bildens sanningsanspråk, Miriam von Schantz, Örebro universitet
Miriam von Schantz är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning filmvetenskap vid Örebro universitet. Miriam undersöker vad som sker när vi ser en film som vi inte vet är dokumentär eller inte. Utifrån idén om åskådarskapskontrakt diskuterar hon den så kallade ’mockumentalitet’ som ett uppluckrat verklighetsbegrepp möjliggör. Relaterat till detta arbetar hon med en metod för att stärka förmågan till kritiskt tänkande kring rörlig bild.

12:15 Lunch – Vi bjuder!

Eftermiddag: Kulturcentrum Sandviken

13:15 Valbart pass

Skolbio nästa: filmpedagogisk workshop, Maria Katerine Larsson, barnkulturvetare 
En praktisk förberedning på skolbiobesöket för dig som lärare. Maria Katerine Larsson ger en grundläggande inblick i filmpedagogiken och filmsamtalet med barn och unga. Workshoppen inkluderar även visning av filmclips och konkreta frågeställningar som man kan använda sig av när man pratar om film i klassrummet.

Handlar det om att arbeta med film, eller? Lena O Magnusson, HiG

Vad händer när en grupp femteklassare introduceras till filmarbete i skolan – det är en fråga som Lena O Magnusson kommer att diskutera utifrån presentationen av en kort interventionsstudie. Hon beskriver några resultat från forskningsstudien och vill stimulera till en diskussion om filmskapande och vad projekt med film kan innehålla och innebära för skolan och eleverna. Lena O Magnusson är lektor i bildpedagogik på Högskolan i Gävle och hennes forskning riktar sig särskilt mot estetiska (lär)processer och estetiska uttrycksformer.

14:15 Fika

14:30 Målgruppsanpassad undervisning genom animation Hanne Pedersen, Animated Learning LAB
Hanne Pedersen från Animated Learning LAB berättar om hur hon arbetar med animation för att inkludera alla elever i undervisningen, oavsett behov.

15:15 124 år av filmhistoria Danial Brännström, Svenska Filminstitutet
Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess utveckling. Danial berättar om varför Filminstitutet jobbar med filmhistoria för barn och unga. Han berättar också om det filmiska språkets historia och utveckling med exempel ur föreläsningar och samtal med barn och unga.

15:45 Sammanfattning av dagen, Henrik Harrysson, Region Gävleborg

16:00 Tack och hej!