Film i skolan-dagen

En filmpedagogisk inspirationsdag för dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur. Med utgångspunkt i temat språk undersöker vi film som förutsättning för inkludering i samhället.

Onsdag 30 oktober kl 9.00-16.00

I samarbete med Svenska Filminstitutet och Sandviken kommun bjuder vi in till en fullspäckad fortbildningsdag med inspirerande och tankeväckande föreläsningar och samtal om det filmiska språkets historia och utveckling via filmen som verktyg för lärande till dess möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken. Dagen kommer även att erbjuda konkreta seminarier för alla pedagoger som vill fortsätta att jobba med filmen i klassrummet efter ett skolbiobesök.

Anmäl dig senast den 13 oktober 2019.

Läs hela programmet