Att fånga en publik

Unik undersökning om morgondagens biobesökare i Gävleborg

Unik undersökning om morgondagens biobesökare i Gävleborg
Idag sker stora förändringar inom biograf- och filmområdet. Förutsättningarna för distribution ändras, tekniken moderniseras och publikens beteendemönster har förändrats radikalt på kort tid. Biografen som kulturell mötesplats har aldrig varit viktigare!

År 2009 var ett rekordår för de svenska biograferna och filmskaparna - publiken strömmande till bion! Trots detta finns hotet om en nära förestånden biografdöd då stora tekniska investeringar krävs för att modernisera och digitalisera biografen.
Hur ser då framtidens biograf ut? Vad vill morgondagens biobesökare se på bio? Hur kan vi fånga publiken?

Läs publikundersökningen

Läs artikeln Morgondagens biobesökare i Gävleborg

Film Gävleborg har under hösten 2009 genomfört en nationellt unik publikundersökning där drygt tusen länsinvånare svarade på en enkät om vad som får dem att gå på bio och vad som får dem att avstå. De fick även frågor om intresset för att titta på och att själva göra film samt om sin livssituation generellt. Syftet med undersökningen är att se beteendemönster och tendenser för att bättre möta länsinvånarnas önskemål kring film och framtidens biograf – och att göra filmen till en självklar del av den kommunala och regionala kulturpolitiken. Länge leve biografen!

Några fakta ur undersökningen:

  • 83 % anser att det är viktigt att det finns en biograf i den egna kommunen
  • 73 % har film som intresse - störst är intresset bland unga
  • Gävleborgarna är mycket intresserade av att se lokalt producerad film 
  • Länsinvånarna vill se ha mer dokumentärer, kortfilm och events på bion
  • Önskemål om ökad interaktivitet på bion och koppling till sociala medier
  • Den sociala inramningen på bion är viktig, gärna närhet till restaurang och kafé!
  • Nedladdningen är inget hot mot bion – nedladdarna är flitiga biobesökare!
  • Tidsbrist är biografens största fiende…

De tillfrågade hör hemma i fem av länet kommuner: Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker (ca 200 svarande per kommun). I dessa kommuner pågår processer kring filmfrågorna och flera står i startgroparna för att ta fram planer för det kommunala filmarbetet. Åldern på de svarande sträcker sig från 15 - 75 år. 52 % av de svarande är kvinnor och 48 % män.

Undersökningen har genomförts av analysföretaget Kairos Future på uppdrag av Film Gävleborg och Film i Dalarna inom det gemensamma projektet ”Att fånga en publik”. Projektet är ett av åtta projekt i landet som under 2009 fått särskilt stöd av Svenska Filminstitutet för öka spridningen av kvalitetsfilm, utveckla biograferna i regionen och öka det kommunala ansvarstagandet för biografens framtid.