Kontakt

Henrik Harrysson
Filmkonsulent (Filmstöd, talangutveckling, VR, MIK, filmpedagogik)
026-53 11 89
072-200 01 04
henrik.harrysson@regiongavleborg.se

Martin Eriksson
Vik. Filmkonsulent (Visningsfrågor, arrangemangsstöd, MIK, skolbio)
026-53 12 45
072-208 04 46
martin.a.eriksson@regiongavleborg.se

Lena Ostermann
Filmkonsulent (Visningsfrågor, arrangemangsstöd, MIK, skolbio)
Föräldrarledig till och med 20 april 2022
026-53 12 45
072-208 04 46
lena.ostermann@regiongavleborg.se