Filmfestivaler

Dansfilmfestivalen

Festivalen är ett samarrangemang mellan verksamheterna film och dans inom Kulturutveckling samt Gävle Teaterförening och ägde rum på Gävle Teater. Dansfilmfestivalen arragerades för första gången 2016.

Exit Filmfestival

Kulturutveckling är huvudarrangör av Exit Filmfestival som riktar sig till unga filmare. Här är platsen att visa sin film, träffa andra filmare och tävla om prestigefyllda priser. Exit Filmfestival är länets regionala uttagning till Novemberfestivalen.

Novemberfestivalen

Novemberfestivalen kallas även SM i Ung film. Det är den största mötesplatsen för unga filmare i Sverige. Den äger rum i november varje år i Trollhättan.