Tanssi

Kultur Gävleborgin tanssitoiminnan kehittäminen tarkoittaa tanssin aseman lujittamista, näkyvyyden lisäämistä ja kehittämistä Gävleborgissa. Tanssitoiminnan kehittäminen sisältää koulutusten järjestämistä, verkostoitumistapaamisia ja inspiraatiopäiviä, joiden kohderyhmänä ovat aktiiviset tanssijat, yhdistystoiminta ja kulttuurin parissa työskentelevät henkilöt.

Tanssin toiminnan kehittämisellä pyritään vahvistamaan, kehittämään ja lisäämään ammattitanssin näkyvyyttä. Erityistoimet koskevat hiphop-kulttuurin edistämistä. Tätä työtä tehdään muun muassa toimien yhdessä muiden taidemuotojen sekä kuntien kanssa. Tanssin toiminnan kehittäminen tarjoaa tanssiresidenssejä, työpajoja ja yleisö- ja organisaatiokehitystä sekä julkisille järjestäjille että esikouluille/kouluille.

Toiminta välittää ammattitanssiesityksiä sekä kouluihin että julkisille järjestäjille ja myötävaikuttaa siihen, että Dansnät Sverige, Riksteatern, NorrDans ja riippumattomat tanssiryhmät voivat järjestää kansallisia ja kansainvälisiä vierailunäytöksiä. Tällä tavalla läänin asukkaat voivat olla osallisina korkealaatuisessa tanssitaiteessa sekä yleisönä että aktiivisina harrastajina. Ammattimaisen tanssin saatavuus paranee, kun läänin näyttämöille tarjotaan tanssibusseja, jolloin myös kuntien ja teatteriyhdistysten panostus lisääntyy.

Tanssitoiminnan kehittäminen välittää koulutuksia ja inspiraatiopäiviä, joihin sisältyy esimerkiksi Dansväskan. Materiaali on suunnattu erityisesti vanhemmille henkilöille sekä toimintarajoitteisille tai erityistarpeita omaaville henkilöille. Materiaali toimii työkaluna kehon sekä aistien toiminnan harjoittamiselle, jotta tanssia voitaisiin käyttää ilmaisutapana.

Järjestämällä työpajoja ja tanssileirejä yhdessä muiden sidosryhmien kanssa tanssitoiminnan kehittäminen tukee myös lasten ja nuorten oikeutta ilmaista itseään tanssin avulla. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus saada kokemusta  ammattimaisesta tanssista yleisönä, tuottaa tanssia ja koreografioita sekä tanssia itse esimerkiksi esteettisen oppimisprosessin avulla.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia näyttämötaiteeseen - teatteriin, tanssiin ja musiikkiin liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sitä, että:

  • käytetään digitalisaation mahdolli-suuksia saatavuuden parantamiseksi
  • tutkitaan digitaalista hahmottamista
  • käynnistetään yhteisiä kohtaamis-paikkoja läänin toimijoille
  • vahvistetaan ammattimaisesti toimivia näyttämötaiteilijoita ja organisaatiota asiantuntijuutta parantavilla ponnistuksilla
  • luodaan taiderajoja ylittäviä yhteistuotantoja ja taiteellista residenssitoimintaa 
  • vahvistetaan lasten ja nuorten osallistu-mista ja mahdollisuuksia tehdä ja/tai järjestää itse taidetta
  • tarjotaan ammattimaisia kansallisia ja kansainvälisiä näytöksiä 
  • tarjotaan laaja ja vaihtuva valikoima, erityisesti kulttuurienvälisestä näkökulmasta
  • vahvistetaan tanssin alan rakenteita