Skapande skola

Kan man dansa matematik?

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisning. Syftet med stasbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Vill du ha tips och idéer om dansprojektet, dans som estetisk läroprocess eller dansföreställningar i skapande skola, se exempel nedan eller ta kontakt med oss.

Exempel projekt skapade skola

90° Far and height skapande skola (pdf)

Projekt Slusk skapande skola (pdf)