Föreställningar - skolor och offentliga

Verksamhetsutvecklarens och danssamordnarens uppdrag är att verka för ökad spridning av dansföreställningar till skolor och offentliga arrangörer.

Vi presenterar, subventionerar och distribuerar dansföreställningar för barn och unga. Två gånger per år arrangeras utbudsdagar där utbudsdagen på hösten är inriktad på scenkonstutbudet för barn och unga där dans, musik, teater och film presenterar sitt utbud för länets skolombud och kultursamordnare. Vi arbetar också med fortbildningsdagar för lärare, kringaktiviteter och dansverkstäder exempel på sådant utbud kan du se under vårens utbudsdag där vi finns på plats. 

På webbplatsen www.kultimera.se kan du hitta information om aktuellt utbud, se trailers och hitta skapande skola projekt m.m. som kanske passar just för dig och din verksamhet.

Verksamhetsutvecklaren och danssamordnaren fungerar som en rådgivande instans för arrangörer som väljer att köpa föreställningar för såväl barn och unga som för vuxna direkt av frigrupper eller kompanier.  Utöver detta initierar och driver dansansvariga på Kultur Gävleborg olika projekt med inriktning på scenisk professionell dans.


“Soon Swoon” - Lucas Carlsson och Victor Gyllenberg. Foto Martin Skoog


“Volter & Ampere” - Bronja Novak Lindblad och Magnus Pettersson. Foto: Lina Ikse