Föreställningar - skolor och offentliga

Danskonsulentens uppdrag är att verka för ökad spridning av dansföreställningar till skolor och offentliga arrangörer.

Vi presenterar, subventionerar och distribuerar dansföreställningar för barn och unga. Vi arrangerar, två gånger om året, tillsammans med musik och teater utbudsdagar för länets skolombud och en kultursamordnare. Vi arbetar också med fortbildningsdagar för lärare, kringaktiviteter och dansverkstäder.

Danskonsulenten fungerar som en rådgivande instans för arrangörer som väljer att köpa föreställningar för såväl barn och unga som för vuxna direkt av frigrupper eller kompanier.  Utöver detta initierar och driver danskonsulenten olika projekt med inriktning på scenisk professionell dans.