Dans med funktionsvariationer / dans för äldre

Som ett led i ökad tillgänglighet för äldre personer och personer med funktionsvariationer verkar danskonsulenten för allas möjlighet till delaktighet i dans/danskonst i kulturlivet, dansupplevelser och till eget skapande.

Genom nätverksbyggande, fortbildning, workshop, föreställningar för barn, unga och vuxna öppnas dörrarna till delaktighet till dansen som konstform.

Rörelse för funktionsvariation (Pdf)

Rörelse med äldre (Pdf)

Workshop Dansväskan (Pdf)