Skapande skola

Kan man dansa matematik?

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisning. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Aktuellt utbud

www.kultimera.se hittar du aktuellt Skapande skola utbud så som dansprojektet, dans som estetisk läroprocess eller dansföreställningar i Skapande skola och på Kulturrådets hemsida https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ kan du läsa mer om Skapande skola.