Forskning pågår!

Utvecklaren för crossmedia på Region Gävleborg ägnar sedan hösten 2018 50% av sin arbetstid åt forskning. Forskningen är ett samarbete mellan Region Gävleborgs centrum for forskning och utveckling (CFUG) och Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH). Det innebär att verksamhetsutvecklaren för crossmedia är anställd av Region Gävleborg och samtidigt är doktorand på SKH.

Forskningsprojektet heter ”Dramaturgy for Participatory Practices” (Dramaturgi för deltagande praktiker) och handlar om att hitta en responsiv dramaturgi för berättelser med en deltagande publik. Projektet har ett praktiskt fokus och jämför analoga format med virtuella.