Crossmedia

Kultur Gävleborgin uniikin crossmedia-toiminnan kehittäminen kehittää asiantuntemusta, menetelmiä ja koordinointia läänissä. Kehitystuen avulla toiminta myötävaikuttaa siihen, että tieto digitalisaation mahdollisuuksista, crossmediasta, transmediasta ja osallistujakulttuurista lisääntyy. Menetelmien kehittämisessä on usein kyse lapsille ja nuorille suunnatuista pilottiprojekteista, joissa tavoitteena on osallistuminen ja monimuotoisuus.

Crossmedia-toiminnan kehittäminen tapahtuu etupäässä yhdessä niiden kulttuuritoimijoiden kanssa, joilla on vakinaisia alueellisia toimeksiantoja ja kunnallisia toimintoja, jotta he voivat esitellä crossmedia-näkökulmaa varsinaisissa toiminnoissaan. Kyseessä on osallistuva, saavutettavissa oleva sosiaalinen  osallistuminen ja demokratisointi esimerkiksi pelikehityksen, hahmottavan tai muun digitalisoinnin muodon avulla.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia crossmedia-alaan liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:

  • luodaan kohtaamispaikkoja läänin kulttuurin ammattilaisille ja tekniikan kehittäjille kokemustenvaihtoa, ammattitaitoa lisäävää panostusta ja yhteistyötä varten
  • kehitetään edelleen tietämystä immersiivisestä/sisäänsä sulkevasta kerronnasta (VR/AR/MR)* läänin kulttuuritoimijoiden keskuudessa, jotta he voisivat yhdessä tutkia uusia kertojatyökaluja 
  • levitetään esimerkkiä digitalisoinnista ja uuden teknologian soveltamisesta läänin organisaatioiden ja kulttuurin ammattilaisten keskuudessa
  • selvitetään ja tutkitaan peliä kulttuurin muotona 

*Immersiivinen tekniikka on yhteiskäsite tekniikalle, joka luo kertomuksen rakentamalla sisään suljetun ympäristön, kuten Virtual Reality (VR, virtuaalitodellisuus), Augmented Reality (AR, vahvistettu todellisuus) ja Mixed Realities (MR, sekoitettu todellisuus).