Alueellinen kirjastoa ja lukemista edistävä toiminta

Kirjastolaki (2013:801) pitää sisällään alueellisen kirjastotoiminnan. Alueellinen kirjastotoiminta kehittää Gävleborgin kansalaiskirjastojen asiantuntemusta, koordinoi ja tukee niiden kehitystä. Tavoitteena on, että kirjaston avulla kirjallisuus, tieto ja kirjastopalvelut ovat tasavertaisesti kaikkien asukkaiden saatavilla, samoin tuetaan myös oppimista muodollisesti ja epämuodollisesti.

Alueellinen kirjastotoiminta harjoittaa liiketoimintatiedon hallintaa, ylläpitää projekti- ja menetelmäkehitystä.

Kulttuuritoimijoiden, joilla on alueellisia kirjastotoimintaa ja lukemista edistävään toimintaan liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:

  • laaditaan tulevaa kirjastosuunnitelmaa (2020–2021) yhdessä läänin asianomaisten toimijoiden kanssa
  • myötävaikutetaan siihen, että kehitetään yhteistyötä HelGe-kirjaston kanssa yhteistyössä läänin kansalaiskirjaston kanssa 
  • tehdään asiantuntemusta lisääviä panostuksia painottaen kirjastoja demokraattisina, helppopääsyisinä ja luovina kohtaamispaikkoina 
  • kehitetään edelleen kieltä ja lukemista edistäviä projekteja lapsille ja nuorille 
  • toimitaan asiantuntijuuden ja kehi­tyksen risteyskohtana, jotta voidaan parantaa läänin asukkaiden digitaalista asiantuntemusta kirjastojen avulla