Samverkan

För att uppnå utveckling inom biblioteksområdet tycker vi att samverkan är så viktigt att vi gjort det till ett särskilt fokusområde. Genom samverkan och samarbete blir vi bättre.

Våra viktigaste samarbetsparter är de kommunala biblioteken i Gävleborgs län. Vi ingår i HelGe som är ett bibliotekssamarbete mellan kommunerna i Hälsingland och Gästrikland. Folkbiblioteken ansvarar för verksamheten för länets invånare. Genom arbetet i HelGe kan vi bidra med strategiska insatser när det gäller kompetens- och utvecklingsfrågor, med världsbevakning, utvärdering och uppföljning.

Samverkan med andra verksamheter inom Region Gävleborg gör att vi kan utveckla vårt stöd till biblioteken i länet. Inom Kultur Gävleborg samverkar vi med utvecklare inom verksamhetens andra konstområden. Det omfattande arbetet med barns språkutveckling skulle sa annorlunda ut utan kollegorna inom barnhälsovården och logopedin.
Ökat samarbete med folkhögskolornas och sjukhusens bibliotek är aktuellt.

I en strävan att invånarna i Gävleborgs län ska ha tillgång till god biblioteksservice är vi som jobbar med biblioteksutveckling uppmärksamma på möjligheter till samarbeten med andra regioner och deltar i nationellt utvecklingsarbete.