Regional biblioteksplan

Region Gävleborgs biblioteksplan är ett strategiskt verktyg som synliggör uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka det demokratiska samhällets utveckling. Fokus de kommande fyra åren är:

  • Bibliotek som arena och aktör för en stärkt demokrati
  • Bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället
  • Bibliotek som arena och aktör i ett kontinuerligt lärande
  • Bibliotek som arena och aktör för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  • Bibliotek som arena och aktör för miljömässig hållbarhet

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 – Slutversion (pdf)

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023 2026 – Slutversion (docx)