Ny Regional biblioteksplan på remiss

Från och med 24 mars är den nya version av regional biblioteksplan ute på remiss. Fram till 31 maj finns möjlighet att komma med synpunkter på planens innehåll.

Region Gävleborgs biblioteksplan är ett strategiskt verktyg som synliggör uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka det demokratiska samhällets utveckling. Fokus de kommande fyra åren är:

  • Bibliotek som arena och aktör för en stärkt demokrati
  • Bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället
  • Bibliotek som arena och aktör i ett kontinuerligt lärande
  • Bibliotek som arena och aktör för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  • Bibliotek som arena och aktör för miljömässig hållbarhet

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 - Remissversion (pdf)

Följebrev (pdf)