Om oss

På Biblioteksutveckling jobbar vi med frågor som barnrätt, läsfrämjande, medie- och informationskunnighet (MIK) samt mångfald och likabehandling. Vi stödjer folkbiblioteken i Gävleborg i deras arbete, omvärldsbevakar och driver olika projekt.

Anders har särskilt fokus på digitala frågor, bland annat digital delaktighet, MIK och även medieplanering. Ulla är främst inriktad på samordning av Helgesamarbetet, läsfrämjande för vuxna och streamad film. Cajsa och Emelie har fokus på läsfrämjande arbetet med barn och unga. Bland annat språkpaketen på Sveriges nationella minoritetsspråk men även barnrättsfrågor och att stötta folkbiblioteken i sin implementering av FN:s konvention om barnrättigheter. Maggies huvudsakliga inriktning är administration.

Under våren 2021 arbetar vi mycket med hur vi utvecklar vad vi lärt oss under Digitalt först, digitala inspirationsfrukostar för bibliotekspersonal, [Ulla]. Hela året kommer Cajsa att vara föräldraledig så Emelie hoppar in som vikarie under den tiden. I vår kommer Emelie att fortsätta arbetet med utbildning av folkbibliotekens chefer inom barnrätt samt att utveckla arbetet med Bokstart från projekt till verksamhet.