Digital delaktighet

Vår regionala biblioteksverksamhet arbetar för att öka den digitala delaktigheten i Gävleborg genom att:

  • Kontinuerligt kompetensutveckla folkbibliotekens personal
  • Arbeta för att synliggöra bibliotekens roll för medborgarnas digitala delaktighet
  • Fortsatt arbeta för perspektivet ”digital delaktighet” i den regionala digitala agendan

Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. eMedborgarveckan är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.

All Digital Week

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.