Ljusdals bibliotek

Mångfald och likabehandling

Bibliotekens uppdrag att ge människor och grupper service på ett tillgängligt sätt pågår hela tiden. Det behövs samverkan, stöd och inspiration för utveckla arbetet.