Kontakt

Cajsa Blank
Verksamhetsutvecklare bibliotek, barn och unga
Föräldrarledig 25 januari 2021-25 februari 2022
026-15 76 92
073-086 57 50
cajsa.blank@regiongavleborg.se

Emelie Kellnberger
Vik. verksamhetsutvecklare bibliotek, barn och unga
026-15 76 92
073-086 57 50

 

Margareta Jonsson
Arbetar 50%
Assistent, administration
026-15 83 30
070-202 93 96
margareta.e.jonsson@regiongavleborg.se
  Anders Kungsman Florman
Verksamhetsutvecklare bibliotek, digital utveckling, MIK, medieplanering
026-62 91 44
073-091 15 24
anders.kungsman.florman@regiongavleborg.se
Ulla Nyberg
Verksamhetsutvecklare bibliotek, projekt
026-15 74 43
070-229 27 02
ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se
Christine Wennerholm

Projektledare Bokstart Gävleborg
026-15 59 81
070-600 72 46  
christine.wennerholm@regiongavleborg.se

 

Besöksadress:
Kungsbäcksvägen 32
802 67 Gävle

Postadress:
Kultur Gävleborg
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Fakturaadress:
Region Gävleborg
KST 20851
826 82 Söderhamn

Organisationsnummer: 
232100-0198