Kalendarium

Månadens författare i Gävleborg presenteras varannan månad. Då kan du börja dagen med 30 minuters författarfakta.

Digiteket fortsätter att utvecklas och i anslutning till och som inspiration till kurserna där kan du delta i ”Digitala timmen” som infaller 25 mars, 25 april och 25 maj.

Kultur Gävleborgs webbsidor Nationella minoriteter och minoritetsspråk samlar information för ökad kompetens. Där finns hänvisningar till allt du behöver veta.

Mars                  

15 mars
6-årsvisningar

16 mars
Presentation av månadens författare – mars och april

17 mars
Komptensfrukost: Digitalidag

19-25 mars                 
BUFF – Barn och ungdomsfilmfestival Malmö
Delta digitalt i festivalen och i regionala uppföljningen 30 mars                   

22 mars
Konferens: Digital delaktighet – en demokratifråga

25 mars
Digitala timmen

25 mars
Styrgruppsmöte

28 mars
Nätverksträff – Sveriges nationella minoriteter
Tema: Romer

30 mars                   
Uppföljning BUFF

April

22 april - flyttad till hösten 2022
Storytech på Länsmuseet i Gävle

25 april                     
Digitala timmen

29 april                     
HelGe-dagen i Bollnäs

Maj

3 maj                          
Presentation av månadens författare – maj och juni

13 maj                       
Styrgruppsmöte

18 maj                       
Barn och unga på bibliotek
Begripsam leder en dag om kognitiv tillgänglighet.

21 maj                       
Kulturting i Bollnäs – Kultur som drivkraft i platsutveckling

25 maj                       
Digitala timmen

Juni

14 juni                      
Presentation av månadens författare – juli och augusti

17 juni                        
Styrgruppsmöte