Kalendarium

Våren 2021 fortsätter kompetensutveckling, nätverk och möten att ske digitalt. Biblioteksutveckling erbjuder frukostar, workshops och möten.

För att öka kompetensen om Sveriges nationella minoriteter erbjuder vi bibliotek som fördjupar sig i Kompetenskitt - Kultur i Jämtland Härjedalen att leda workshops den tid som passar biblioteket bäst.
På Kultur Gävleborgs webbsidor Nationella minoriteter och minoritetsspråk finns ytterligare fördjupning!

Digiteket fortsätter att utvecklas och i anslutning till och som inspiration till kurserna där kan du delta i ”Digitala timmen” som infaller 26 mars, 26 april och 26 maj.

Du kan också se erbjudande från Bollnäs bibliotek som i sitt Stärkta biblioteksprojekt arbetar med kognitivt tillgängliga bibliotek. Kontakta Bollnäs bibliotek om du är intresserad.

Av all digital kompetensutveckling som nu finns att tillgå i hela landet har vi lyft några tillfällen.

Mars

9 mars

Kompetensfrukost

Digitalt

13 mars

HelGe styrgrupp

Digitalt

13-19 mars

Se och samtala om film 5:2/BUFF

Digitalt

16 mars

Bollnäs bibliotek erbjuder: Digital mötandeutbildning

Digitalt

23 mars

Bollnäs bibliotek erbjuder: Skriv begripligt

Digitalt

24 mars

Se och samtala om film 5:2/workshop

Digitalt

26 mars

Digitala timmen

Digitalt

29 mars

Bollnäs bibliotek erbjuder: Tillgänglighetsgranskning webb

Digitalt

30 mars

Barnrätt del 2

Digitalt

30 mars

Programverksamhet på bibliotek 2

Digitalt


April

13 april

Bollnäs bibliotek erbjuder: Skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek 1

Digitalt

14 april

Bokprovning SBI kl 13-14

Digitalt

22 april

Trampolin – att berätta för barn och unga

Digitalt

23 april

HelGe styrgrupp

Digitalt

26 april

Digitala timmen

Digitalt

27 april

Bollnäs bibliotek erbjuder: Skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek 2

Digitalt


Maj

6 maj

HelGe barngrupp

Digital

11 maj

Biblioteksfrukost: Att arbeta i projekt

Digitalt

18-19 maj

Litteralund

Digitalt

17-19 maj

Branschdagar, Svensk biblioteksförening

Digitalt

20 maj

Om författarprogram på bibliotek, 10-12

Digitalt

20 maj

Nätverksmöte Bokstart

Kl 9-11 eller 13-15

Digitalt

26 maj

Digitala timmen

Digitalt


Juni

3 juni

Kunskapsdag Bokstart

Digitalt

4 juni

HelGe styrgrupp

Digitalt

15 juni

HelGe barngrupp, sommaravslutning

Digitalt


September

September

Att leda författarsamtal, träff 1

Digitalt


Oktober

Oktober

Att leda författarsamtal, träff 2

IRL

8 oktober

HelGe-dag

Bollnäs

9 oktober

Bollnäs bokmässa

Bollnäs

21 oktober

Träffpunkt biblioteksplaner

 


November

19-21 november

Gävlit – Gävle litteraturfestival

Gävle