Ninna och sjukhusfåglarna – film av Matilda Ruta

2014 fick konstnären och författaren Matilda Ruta ett artist-in-hospital-uppdrag att arbeta tillsammans med barn på Gävle sjukhus. Mötet med barnen gav upphov till filmen ”Ninna och sjukhusfåglarna”. Filmen handlar om allt möjligt och omöjligt som kan hända på sjukhus ur en liten människas synvinkel, och visas permanent på barnmottagningen på sjukhuset.

”Ninna och sjukhusfåglarna” finns även som bilderbok.

Läs mer på Matilda Rutas hemsida: https://matildaruta.se/