Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Specifik information kopplad till Gävleborgs län finns på www.regiongavleborg.se/minoritet/aktuellt

Samer 

Sametinget

Samlad information på Minoritet.se

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Kunskapsnätverket för samisk hälsas e-utbildning i samisk kulturförståelse

Stiftelse och ideella kulturföreningar

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond

Aejlies, samiskt kultur- och resurscentrum i Tärnaby - Saemien Jarnge Dearnesne - Sámien guavdátje Diärnásne

Sydsamiskt kulturcentrum Gaaltije 

Såhkie Umeå sameförening

Davvi álbmogiid guovddáš - Senter for nordlige folk

Árran Julevsáme guovdásj - Lulesamisk senter

Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter

Historia

Samernas historia, UR-poddavsnitt

Samernas tid, UR-dokumentärserie

Forum för levande historias seminarium om rasism mot samer i historien och idag (2021)

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande, litteratur och språk

Samlad information om samiska på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Samiskt språkcentrum 

Samernas bibliotek

Samisk bibliotektjeneste (på norska)

Polarbibblo på lulesamiska

Polarbibblo på nordsamiska

Polarbibblo på sydsamiska

UR-dokumentär om samiska (avsnitt 1 av Jakten på språket, dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia)

Samisk litteratur på våra bibliotek (UR-föreläsning)

Samisk litteratur idag (UR-föreläsning)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på lulesamiska (pdf)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på nordsamiska (pdf)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på sydsamiska (pdf)

Hemslöjd

Sameslöjdstiftelsen - Sámi Duodji

Samiska mönster och symboler - Föreläsningsfilm med Anna-Stina Svakko

Samiskt hantverk och slöjd inom ramen för projektet Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige

Kulturarv

Hur hittar jag samiskt material i arkiven - Del 1 Riksarkivet Landsarkivet Östersund

Nordiska museet

Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige

Samiska spår - Temanummer av Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift Dagsverket (nr 3, 2019) (pdf)

RiddoDuottarMuseat

Siida - Sámi Museum

Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum - duottar- ja sámemusea

Dans

Liv Aira

Musik

Jojkens variationsrikedom på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Samiska röster på Musikverkets hemsida - Sáme jiena

100-årig jojk! på Musikverkets hemsida

Teater

Giron Sámi Teáhter

Utbildning

Samernas utbildningscentrum

App

Barnboks-app Sápmi Knacka på!

Radio och TV

Sameradion och SVT Sápmi

SVT nyheter på samiska - Oddasat 

Tidningar

Nuorat 

Samefolket