Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Specifik information kopplad till Gävleborgs län finns på www.regiongavleborg.se/minoritet/aktuellt

Samer 

Sametinget

Samlad information på Minoritet.se

Kortfilm om samer från Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets grundutbildning om minoritetslagstiftningen

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på svenska)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på nordsamiska) - Du riekti našuvnnalaš unnitlogugielaide

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på pitesamiska) - Duv räkkta rijkalatj unneplågogiellaj

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på sydsamiska) - Duv räkkta rijkalatj unneplågogiellaj

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Kunskapsnätverket för samisk hälsas e-utbildning i samisk kulturförståelse

Fonder

Den Samiska Minnesfonden

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond

Stiftelse och ideella kulturföreningar

Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ)

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) - Sáamid Riikkasearvi

Aejlies, samiskt kultur- och resurscentrum i Tärnaby - Saemien Jarnge Dearnesne - Sámien guavdátje Diärnásne

Sydsamiskt kulturcentrum Gaaltije 

Såhkie Umeå sameförening

Davvi álbmogiid guovddáš - Senter for nordlige folk

Árran Julevsáme guovdásj - Lulesamisk senter

Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter

Viermie K - samisk kulturnätverk

Historia

Samernas historia, UR-poddavsnitt

Samernas tid, UR-dokumentärserie

Ett justitiemord i Sápmi? (Dokumenten berättar, Riksarkivets poddavsnitt)

Sockenlapparna - oumbärliga och utanför (Dokumenten berättar, Riksarkivets poddavsnitt)

Lapp-Gunnil och förbannelsen (Dokumenten berättar, Riksarkivets poddavsnitt)

Forum för levande historias seminarium om rasism mot samer i historien och idag (2021)

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande, litteratur och språk

Samlad information om samiska på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Samiskt språkcentrum 

Samernas bibliotek – Sámij Girjjevuorkká - Sámiid girjerájus - Saemiej Gärjahgåetie (resursbibliotek)

Samisk bibliotektjeneste (på norska)

Polarbibblo på lulesamiska

Polarbibblo på nordsamiska

Polarbibblo på sydsamiska

UR-dokumentär om samiska (avsnitt 1 av Jakten på språket, dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia)

Tjállegoahte - Författarcentrum Sápmi

Sámi Girječálliid Searvi (SGS) - Samisk författarförening

Samisk litteratur på våra bibliotek (UR-föreläsning)

Samisk litteratur idag (UR-föreläsning)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på lulesamiska (pdf)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på nordsamiska (pdf)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på sydsamiska (pdf)

Bild- och formkonst och slöjd

Sameslöjdstiftelsen - Sámi Duodji

Samiska mönster och symboler - Föreläsningsfilm med Anna-Stina Svakko

Samiskt hantverk och slöjd inom ramen för projektet Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige

Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) - Samiskt Konstnärsförbund

Kulturarv

Hur hittar jag samiskt material i arkiven - Del 1 Riksarkivet Landsarkivet Östersund

Nordiska museet

Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige

Samiska spår - Temanummer av Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift Dagsverket (nr 3, 2019) (pdf)

RiddoDuottarMuseat

Siida - Sámi Museum

Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum - duottar- ja sámemusea

Nuohtti - Sökportal för samiskt arkivmaterial

Dans

Liv Aira

Musik

Sámi Komponisttat (SK) - Samiska komponister

Jojkens variationsrikedom på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Samiska röster på Musikverkets hemsida - Sáme jiena

100-årig jojk! på Musikverkets hemsida

Teater

Giron Sámi Teáhter

Sámi Lávdi (SL)

Film

Sámi Filbmabargiid Searvvi (SFS) - Samiskt filmförbund

Sápmi på film på Filmarkivet.se

Utbildning

Samernas utbildningscentrum

Appar

Barnboks-app Sápmi Knacka på!

Bli kjent med samisk

Radio och TV

Sameradion och SVT Sápmi

SVT nyheter på samiska - Oddasat 

Tidningar

Nuorat 

Samefolket