Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Specifik information kopplad till Gävleborgs län finns på www.regiongavleborg.se/minoritet/aktuellt

Samlad information på Minoritet.se

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på meänkieli (pdf)

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Ideella föreningar

Svenska Tornedalingar Riksförbund - Tornionlaaksolaiset

Meänmaa 

Met Nuoret

Kvenlandsförbundet - Kveenimaayhistys

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande, litteratur, språk

Samlad information om meänkieli på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Resursbiblioteket för meänkieli

Polarbibblo på meänkieli

Meänkieli författarförening - Kexi - Meän kirjailiat

Meänkieli - i går, i dag och i morgon, UR-dokumentärserie

Ruska - Språkseminarium på meänkieli och finska. Om meänkieli och kultur och olika perspektiv på språkets betydelse för individen och identiteten (UR Samtiden)

Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum i Övertorneå

I staden viskade vi de gamla orden
Poeten och författaren Mona Mörtlund berättar om den tornedalska minoriteten och språket meänkieli, om konsekvenserna av försvenskningspolitiken och hennes egen resa i sökandet av en språklig och kulturell identitet (föreläsning, 2020-09-30)

UR-dokumentär om meänkieli (avsnitt 4 av Jakten på språket, dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på meänkieli (pdf)

Bild- och formkonst och slöjd

Konsthall Tornedalen

Film

Meänmaan Filmi

Teater

Tornedalsteatern - Tornionlaakson teatteri

Meänmaan Teatteri

Radio

Meänraatio 

Tidning

Met Avisi