Arkiv Gävleborgs material kopplat till Finland och finska flyktningar

Arkiv Gävleborg bevarar arkiv om finska flyktingbarn och finska föreningar. Arkivet har artiklar med dokument tillgängliga via webben.

Arkivmaterial kopplat till Finland eller finska
Arkiv Gävleborg har:
- arkiv som handlar om humanitära insatser för Finland och finska barn under kriget.
I arkiven finns bland annat listor på finska barn som kom till Sverige och familjer som tog emot dem samt en del brev, ibland skrivna på finska. Det finns fler arkiv som är intressanta, bland annat Röda korsets olika arkiv eftersom organisationen var engagerad i mottagandet. Arkiven är fria att forska i men inte utlagda på internet.

- stora arkiv från finska föreningar verksamma i Gävleborgs län (med ibland handlingar på finska):

  • Finska klubben i Gävle, material från 1958 till 2008. Här finns bland annat klubbens medlemstidning på finska, Geflen Suomalainen från 1971 till 2001
  • Finska föreningarna Södra Norrlands distrikt. Sträcker sig från 1958 till nutid.

Distriktets handlingar innehåller bland annat protokoll och information om lokala avdelningar/föreningar inom distriktet. Även dessa arkiv är fria att forska i men finns inte på internet.

Sök på ”Finland” respektive ”finska” i Arkiv Gävleborgs databaser så kommer listor över arkiven upp.

Dokument i fokus
Artiklar med dokument och foton om finska krigsbarn och utbyten med Finland under krigsåren. Använd sökordet ”finska” så kommer alla artiklarna upp.

Annars finns de här:

Medlemstidningen arkivXet
I numret ”Gränslöst” finns två artiklar om finska flyktingbarn. En handlar om flyktingbarn som kom till Ljusdal, Järvsö och Färila och en om de som kom till Klockarsvedja gård i Forsa.

I nummer 2 2016 finns en artikel om finska krigsbarnet Jorma Rannikko byggd på brev han skrev till familjen Tegelberg i Söderhamn.