Kollage på minoritetsflaggor och regionarkiv

Sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk - spåren i regionarkivet

Här kan du ta del av ett antal arkivhandlingar kopplade till Sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk, som regionarkivet bevarar och lyft fram i sin serie ”Månadens fotografi”.

Regionarkivets handlingar kopplade till Helga Fick, en av de första kvinnliga läkarna i Gävle

I regionarkivet finns arkivhandlingar rörande Helga Fick som 1919 var drivande i att få ”Den svenska folktypsutställningen” till Gävle i syfte att belysa rasbiologi som då ansågs kunna säga något om människors hälsotillstånd och moral, framför allt bland Sveriges nationella minoriteter.

Regionarkivets handlingar kopplade till utlänningslägret i Sunnerstaholm

Hit kom människor som befriats från koncentrationsläger eller som lyckats fly. Bland annat kom Röda korsets vita bussar med flyktingar, de flesta polacker och judar, just hit.

Regionarkivets handlingar kopplade till finska krigsbarn

I regionarkivet finns bland annat patientjournaler avseende Finska krigsbarn och medicinalstyrelsens cirkulär om hur man borde ta emot flyktingarna i samband med deras ankomst.