Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Specifik information kopplad till Gävleborgs län finns på:
www.regiongavleborg.se/minoritet/aktuellt

Samlad information på Minoritet.se

Kortfilm om romer från Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets grundutbildning om minoritetslagstiftningen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på resande romani (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani arli (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani kelderash (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani lovara (pdf)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på svenska)

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på romani arli) – Tlo hako (pravo) ki nacionalikani minioritetno čhib

Din rätt till nationella minoritetsspråk (på romani kalderaš) – Ciro cacipe ka natcionalnio minoritoske šiba

Romsk inkludering

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (Skr. 2011/12:56)

Romsk inkludering i praktiken – Erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för arbete med romsk inkludering (2020) (pdf)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

Kampanjen ”Jag är rom!”

Ideella föreningar

International Romani Union - Romano Internacionalno Jekhetanipe

É Romani Glinda

Frantzwagner Sällskapet

Föreningen RUNG – resande, ung, ny och gammal

Föreningen Kulturgruppen för resandefolket

Romska kulturcentret i Malmö 

Romska Ungdomsförbundet

Föreläsningar

Kunskap är makt (med Bagir Kwiek, Kulturrådets läsambassadör, 2020-10-03)

Minoriteten romer & dess mångfald i språk och kultur (Föreläsning med Jon Pettersson 2018-11-07)

Historia och antiziganism (diskriminering, våld och förtryck mot romer)

Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8)

Antiziganism, Forum för levande historia

Antiziganismen i Sverige – Om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag – Lärarhandlening (pdf)

Antiziganismen i Sverige – Om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag – Utbildningsmaterial (pdf)

Romerna. En lång historia av förtryck och fördomar förklarad på 151 sekunder (video)

Romer under Förintelsen på Forum för levande historias hemsida

Romer under Förintelsen på www.romasintigenocide.eu

Resandekartan

Vår romska historia

Romernas historia

Romernas historia 1900-tal, UR-dokumentärserie

Katarina Taikon, UR-poddavsnitt

Vandring med romer, UR-rundvandring på Göteborgs stadsmuseums utställning ”Vi är romer”

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande, litteratur och språk

Samlad information om romani chib på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Romska biblioteket i Malmö, resursbibliotek för romani chib

Kulturrådets läsambassadör med fokus på minoriteten romer

Romska Litterära Sällskapet

Föreläsning ”Kunskap är makt” av Bagir Kwiek, Kulturrådets läsambassadör (2020-10-03)

UR-dokumentär om romani chib (avsnitt 2 av Jakten på språket, dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia)

Den romska bokhandeln – Romsk litteratur av och med romer 

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på romska arli (pdf)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på romska kale (pdf)

Hemslöjd

Romska mönster och symboler – Föreläsningsfilm med Erland Kaldaras

Romska smycken – Video med Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret i Malmö, nationell utvecklare för romskt hantverk, och Christina Zetterlund, hantverks- och designhistoriker samt lektor vid Linnéuniversitet (Youtube)

Kulturarv

Riksarkivet

Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet (2014)

De resandes kulturarv – En del av svenskt kulturarv

Resandekartan

Bohusläns museums basutställning Möt Resandefolket!

Musik

Romer och musik, Sveriges Radios serie

Utbildning

Södertörns högskolas romska studier

App

Ung&Rom

Radio

Radio Romano 

Tidningar

Dikko 

Drabbrikan 

É Romani Glinda