Kunskap, forskning och länkar

Här kan du ta del av nationella resurser och länkar.

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se

Specifik information kopplad till Gävleborgs län finns på:
www.regiongavleborg.se/minoritet/aktuellt

Samlad information på Minoritet.se

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på resande romani (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani arli (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani kelderash (pdf)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat) på romani lovara (pdf)

Romsk inkludering

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (Skr. 2011/12:56)

Romsk inkludering i praktiken - Erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för arbete med romsk inkludering (2020) (pdf)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

Kampanjen ”Jag är rom!”

Ideella föreningar

É Romani Glinda

Frantzwagner Sällskapet

Föreningen RUNG - resande, ung, ny och gammal

Föreningen Kulturgruppen för resandefolket

Romska kulturcentret i Malmö 

Romska Ungdomsförbundet

Föreläsningar

Kunskap är makt (med Bagir Kwiek, Kulturrådets läsambassadör, 2020-10-03)

Minoriteten romer & dess mångfald i språk och kultur (Föreläsning med Jan Pettersson 2018-11-07)

Historia

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8)

Antiziganismen i Sverige - Om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag - Lärarhandlening (pdf)

Antiziganismen i Sverige - Om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag - Utbildningsmaterial (pdf)

Romerna. En lång historia av förtryck och fördomar förklarad på 151 sekunder (video)

Resandekartan

Vår romska historia

Romernas historia

Romernas historia 1900-tal, UR-dokumentärserie

Katarina Taikon, UR-poddavsnitt

Vandring med romer, UR-rundvandring på Göteborgs stadsmuseums utställning ”Vi är romer”

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande, litteratur och språk

Samlad information om romani chib på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Kulturrådets läsambassadör med fokus på minoriteten romer

Romska Litterära Sällskapet

Föreläsning ”Kunskap är makt” av Bagir Kwiek, Kulturrådets läsambassadör (2020-10-03)

UR-dokumentär om romani chib (avsnitt 2 av Jakten på språket, dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia)

Den romska bokhandeln - Romsk litteratur av och med romer 

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på romska arli (pdf)

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på romska kale (pdf)

Hemslöjd

Romska mönster och symboler - Föreläsningsfilm med Erland Kaldaras

Kulturarv

Riksarkivet

Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet (2014)

De resandes kulturarv - Bidrag till dokumentationen av en minoritets historia (pdf)

Resandekartan

Bohusläns museums basutställning Möt Resandefolket!

De resandes kulturarv - Bidrag till dokumentationen av en minoritets historia (pdf)

App

Ung&Rom

Radio

Radio Romano 

Tidningar

Dikko 

Drabbrikan 

É Romani Glinda