Poddserie

Här kan en ta del av samtliga poddavsnitt som Kultur Gävleborg producerat med gäster som på olika sätt arbetar i länet för att sprida kunskap och kultursatsningar om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk.

Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn
Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn (24:27 - publicering: juni 2022).

Christopher Andersson Bång och klezmermusik
Christopher Andersson Bång är frilansande musiker, spelar bland annat kontrabas och gitarr, sjunger, komponerar musik, författar texter och arrangerar konserter med eget skivbolag, med en längtan att få gräva djupare och förlora sig i klezmermusikens fantastiska myller av melodier, rytmer, klanger och storslagna känslor (27:20 - publicering: juni 2022).

Sandra Englunds konstnärliga utforskande av sin dolda resande identitet
Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material. Hon har gestaltat en resandehistoria i berättelsen om en nyfunnen familjebakgrund (25:26 - publicering: juni 2022).

Skottes Musikteaters uppläsning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs dikter
Skottes Musikteater har fört samtal med den tornedalska poeten Majvor Mäki Sjöberg om att läsa och tonsätta de dikter hon skriver. "Tornedalssviten" skapades (37:50 - publicering: juni 2022).

Pia Mariana Raattamaa Visén, författare och språkforskare med tornedalska och samiska rötter
Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt ut ett romanprojekt såväl språkligt som gestaltande.
I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon hur Sveriges nationella minoritetsspråk och deras talare framställs i bild och skrift i svenskläromedel för gymnasiet (31:01 - publicering: juni 2022).

Finska krigsbarn - Arkiv Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Skottes Musikteaters arbete med temat
Ulla Ejemar, arkivchef på Arkiv Gävleborg, Ann Nilsén f.d. intendent/museipedagog på Länsmuseet Gävleborg och Kalle Zerpe, skådespelare och konstnärlig ledare för Skottes Musikteater, berättar om sina respektive arbete på temat finska krigsbarn (31:15 - publicering: september 2020).
 
"Finska slingan" - Riksteatern Gävleborgs initiativ för att sprida finska teatergästspel
Tillsammans med Riksteatern nationellt, Riksteatern Gävleborg, Gävle, Hofors, Sandviken kommun, som är finska förvaltningsområden, teaterföreningar och finska föreningar i respektive kommun arrangeras två finskspråkiga scenkonstupplevelser per år (21:50 - publicering: september 2020).
 
Gävle kommuns arbete med romsk inkludering (2016-2020)
I avsnittet medverkar Abedin Denaj ordförande i Gävles Romska Förening och f.d. samhällsvägledare på Gävle kommun som var utvecklingskommun för romsk inkludering till och med sista juni 2020 (20:44 - publicering: september 2020).

Gävle Symfoniorkesters föreställning "Finska hjärtan"
Gävle Symfoniorkesters violinist Tuulikki Nilsson Salo berättar om finsk musik, tango och föreställningen Finska hjärtan som streamades den 23 april 2020 (11:46 - publicering: september 2020).

Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia
Maria Björck, avdelningschef/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg, berättar om Länsmuseet Gävleborgs kartläggning av samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade (14:27 - publicering: september 2020).

Majvor Mäki Sjöberg, tornedalsk författare
Majvor Mäki Sjöberg berättar om sina rötter, sitt minoritetsspråk (meänkieli) och sitt författarskap (09:02 - publicering: september 2020).

Rosa Taikons samling på Hälsinglands museum
I avsnittet medverkar Elin Magnusson, ansvarig för minoritetsfrågor och romskt kulturarv på Hälsinglands museum. Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum (22:43 - publicering: september 2020).

Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk - Kulturting Gävleborg 2019
Med Lennart Rohdin, expert inom nationella minoriteter och tidigare utredare för regeringen, Kristian Borg, journalist och redaktör för Finnjävlarpodden samt de fyra moderatorer som ledde seminarier med nationella experter, regionala kulturskapare och kulturaktörer (58:29 - publicering: maj 2020).

Falnande språk - ur Finnskogen

Ta del av ett särskilt temaspår kring det interregionala konst- och kulturarvsprojektet Falnande språk - ur Finnskogen. Avsnitten innehåller intervjuer med residensdeltagare, samarbetsparter och informanter involverade i denna konstnärliga bildningsresa genom några av finnskogens alla historiska bygder, språk, föreställningsvärldar och hantverk.

Falnande språk - ur Finnskogen, Del 1
En kort introduktion till det nystartade projektet och en ljudfil där konstnären Camilla Edström Ödemark berättar om sin såväl personliga som konstnärliga ingång till projektet. Presentationen uruppfördes under uppstartsseminariet den 17 augusti 2020 och summerar på ett poetiskt vis vad projektet handlar om (14:12 - publicering: september 2020).

Falnande språk - ur Finnskogen. Del 2, residensresan
I detta avsnitt får du följa med under några dygns residensresa genom Gävleborgs och Dalarnas län. Fem nordiska konstnärer/formgivare guidades runt i Finnskogens spår under fem dygn. Informanterna under resan, som kulturstrategen Elenor Noble pratar med, är verksamhetsutvecklaren inom konst Erik Anderman, musikern Anna Fält, Adam Mol från Dalarnas Museum, naturvårdaren Ville Pokela och slöjdaren Finn Pranter (43:45 - publicering: november 2020)

Falnande språk - ur Finnskogen. Del 3, konstnärsintervjuer
I detta avsnitt kan du lyssna på korta konstnärspresentationer om hur de upplevde veckan och vilka frågor de blev särskilt intresserade av att fördjupa sig i. Konstnärerna är Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Therése Olsson, Malin Nordström och Pia Högman (42:35 - publicering: november 2020)

Falnande språk - ur Finnskogen. Del 4, historisk och tematisk bakgrund
I detta avsnitt samtalar vi med några av projektets alla informanter och samarbetspartners för att få en historisk och tematisk ingång till själva Finnskogen (45:36 - publicering: december 2021)

Malin Lin Nordström, Jag går i cirklar för att komma fram till dig, 2022
Malin Lin Nordströms ljudverk tar oss med tillbaka ut i skogen. Här ombeds vi att bära med oss verket och uppleva det genom våra egna kroppars rörelse (28:51 – publicering: februari 2022).