Nationella minoriteter och minoritetsspråk i den regionala kulturplanen

I den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2022,  När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling, står det:

"Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Det är viktigt att belysa betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet.

I Sverige finns fem minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde tillsammans med fyra kommuner i länet: Gävle, Hofors, Sandviken och, sedan 2018, Söderhamn.

Regional samverkan kring minoriteterna gäller främst det finska förvaltningsområdet. Ett samarbete mellan Kultur Gävleborg och kommunernas samordnare för finskt förvaltningsområde finns främst gällande barn och flerspråkighet.

Kulturmiljöerna och deras berättelser kan ha en koppling till minoritetsgrupperna. Exempel på detta är den tidiga skogsfinska invandringen under framför allt 1600-talet samt den stora finska arbetskraftsinvandringen till vissa industriorter i länet, orter som idag sammanfaller med de finska förvaltningsområdena i länet. Ett annat exempel är romernas månghundraåriga rörliga, men ändå platsbundna, historia i länet. Länsmuseet Gävleborg har särskilt arbetat medsynliggörande av länets samiska kulturarv och Hälsinglands museum med det romska. De vidareutvecklar sina insatser i samverkan med kulturaktörer från andra verksamhetsområden.

Under kulturplaneperioden utvecklar och förnyar kulturaktörer med regionalt uppdrag samarbeten i länet för att lyfta fram de nationella minoriteterna, särskilt den finska. Kulturaktörer med regionalt uppdrag stöttar arrangemang och projekt kopplade till de svenska minoriteterna, med fokus på länets finska minoritet och det finska språket. De beaktar dessutom särskilt möjligheten att systematisera kommunikationsinsatser på finska.”

(s. 31-32)

Läs mer om den regionala kulturplanen