Nationella minoriteter

Kontakt

Tips, stöd och rådgivning

Vill du veta mer om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk i vårt län? Kanske vill du själv driva ett projekt inom området?

Frédéric Thiabaud
Kulturstrateg
026-15 58 06
070-375 43 73
frederic.thiabaud@regiongavleborg.se