Urfolket samer - samiska

Den samiska flaggan. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.

 

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Kultur Gävleborgs språkpaket på samiska

Kultur Gävleborg arbetar med att ta fram ett språkpaket till de yngsta barnen.

Kulturarv

Hälsinglands museums digitala utställning om samiska namn och hantverk

En digital utställning med samiska föremål.

Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia

Länsmuseet Gävleborg kartlägger samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade.

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia

Maria Björck, avdelningschef/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg, berättar om Länsmuseet Gävleborgs kartläggning av samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade (publicering: september 2020).

Film om arkeologisk undersökning av sockenlappbostället utanför Järvsö

Länsmuseet Gävleborg, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum och Stene byaförening har gjort en arkeologisk undersökning av ett sockenlappboställe utanför Järvsö i Hälsingland finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg (2017).

Musik

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.

Bild- och formkonst och slöjd

Samiskt hantverk och slöjd inom ramen för projektet Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige

Slöjd och hantverk var viktiga delar i den samiska hushållsekonomin.

Teater

 

Med längtan till det samiska - möt Johanna Sandström

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. 2019 är en av dessa stipendiater skådespelaren Johanna Sandström.