Judar - jiddisch

Blå davidsstjärna med blå menorah i mitten på en vit backgrund.
De är två vanliga symboler för judendomen.

 

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur

Kultur Gävleborgs arbete med barns minoritetsspråk inom ramen för projektet Bokstart Gävleborg

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Kultur Gävleborgs språkpaket på jiddisch

Kultur Gävleborg arbetar med att ta fram ett språkpaket till de yngsta barnen.

Musik

Kultur Gävleborgs arbete med Sveriges nationella minoriteters musik

Ett av Kultur Gävleborgs årliga mål är att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna.