Kunskap, forskning och länkar

Nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar både om särskilda rättigheter och särskilda kulturer. Här finns ett litet urval av relevanta hemsidor samt pågående forskning och utvecklingsarbete.

Vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Övergripande

Om Sveriges nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Nationell webbplats om de nationella minoriteterna  - Minoritet.se

Kulturrådets uppdrag och bidrag

Sveriges kommuner och regioner

Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner (2019) (pdf)

Nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk - Ett läromedel för gymnasiet (2019)

Skolverkets material och lektionsförslag till dig som ska undervisa om de nationella minoriteterna

Mångfalden som alltid var Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
(Föreläsning med Lennart Rohdin 2017-11-01)

Verksamhetsområden

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur 

Institutet för språk och folkminnen

De nationella minoriteterna och biblioteken: Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Lagar, konventioner och minoritetspolitik (2020)

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken - En lägesbeskrivning (2018)

Många sätt att vara människor på - Folkbibliotek och nationella minoriteter (2018)

Kunskapspaket Bokstart: Att främja nationella minoritetsspråk 

Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket - Ett kompetenskit från Regionbiblioteket Stockholm (pdf)

Kulturrådets utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Läsapp med litte­ra­tur på Sveri­ges natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Film 

Svenska Filminstitutet

Hemslöjd

Nämnden för hemslöjdfrågor

Kulturarv

Nordiska museet

Att ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser (2018)

Musik

Musikverket

Fokus på respektive nationell minoritet och minoritetsspråk