Kunskap, forskning och länkar

Nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar både om särskilda rättigheter och särskilda kulturer. Här finns ett litet urval av relevanta hemsidor samt pågående forskning och utvecklingsarbete.

Vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Övergripande

Om Sveriges nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Nationell webbplats om de nationella minoriteterna  - Minoritet.se

Kulturrådets uppdrag och bidrag

Sveriges kommuner och landsting

Mångfalden som alltid var Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
(Föreläsning med Lennart Rohdin 2017-11-01)

Verksamhetsområden

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur 

Institutet för språk och folkminnen

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken - En lägesbeskrivning (2018)

Många sätt att vara människor på - Folkbibliotek och nationella minoriteter (2018)

Film

Svenska Filminstitutet

Hemslöjd

Nämnden för hemslöjdfrågor

Kulturarv

Att ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser (2018)

Musik

Musikverket

Fokus på respektive nationell minoritet och minoritetsspråk

Judar och jiddisch

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om jiddisch på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Det judiska Sverige. Från okänt till erkänt - en introduktion till det judiska livet i Sverige (Föreläsning med Susanne Sznajderman-Rytz 2019-04-03)

Judiska museet

Romer och romska

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om romska på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Minoriteten romer & dess mångfald i språk och kultur (Föreläsning med Jan Pettersson 2018-11-07)

Riksarkivet

Romska kulturcentret i Malmö

Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet (2014)

Sverigefinnar och finska

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om finska på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Tornedalingar och meänkleli

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om meänkieli på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Urfolket samer och samiska

Sametinget

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om samiska på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Samernas utbildningscentrum
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji