Kunskap, forskning och länkar

Nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar både om särskilda rättigheter och särskilda kulturer. Här finns ett litet urval av relevanta hemsidor samt pågående forskning och utvecklingsarbete.

Vill du komplettera med något, kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Övergripande

Om Sveriges nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Nationell webbplats om de nationella minoriteterna  - Minoritet.se

Kulturrådets uppdrag och bidrag

Sveriges kommuner och regioner

Nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk - Ett läromedel för gymnasiet (2019)

Mångfalden som alltid var Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
(Föreläsning med Lennart Rohdin 2017-11-01)

Verksamhetsområden

Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur 

Institutet för språk och folkminnen

Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken - Lagar, konventioner och minoritetspolitik (2019)

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken - En lägesbeskrivning (2018)

Många sätt att vara människor på - Folkbibliotek och nationella minoriteter (2018)

Kunskapspaket Bokstart: Att främja nationella minoritetsspråk 

Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket - Ett kompetenskit från Regionbiblioteket Stockholm (pdf)

Läsapp med litte­ra­tur på Sveri­ges natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Film 

Svenska Filminstitutet

Hemslöjd

Nämnden för hemslöjdfrågor

Kulturarv

Nordiska museet

Att ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser (2018)

Musik

Musikverket

Fokus på respektive nationell minoritet och minoritetsspråk

Judar - jiddisch

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om jiddisch på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Det judiska Sverige. Från okänt till erkänt - en introduktion till det judiska livet i Sverige (Föreläsning med Susanne Sznajderman-Rytz 2019-04-03)

Sveriges Jiddischförbund 

Judisk kultur i Sverige

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Judiska biblioteket i Stockholm

Digital Yiddish Library (på engelska)

Judiska museet

A Prayer for Modernity - Politics and Culture in the World of Abraham Baer (2011)

Romer - romani chib

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om romani chib på Institutet för språk och folkminnens hemsida

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (Skr. 2011/12:56)

Föreningen RUNG - resande, ung, ny och gammal

Föreningen Kulturgruppen för resandefolket

Minoriteten romer & dess mångfald i språk och kultur (Föreläsning med Jan Pettersson 2018-11-07)

Riksarkivet

Romska kulturcentret i Malmö

Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet (2014)

Sverigefinnar - finska

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om finska på Institutet för språk och folkminnens hemsida 

Sverigefinska Riksförbundet - Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto
 
Sverigefinländarnas delegation - Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta
 
Sverigefinska ungdomsförbundet - Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto

Sverigefinska biblioteket vid Finlandsinstitutet - Kirjasto

Sverigefinländarnas arkiv - Ruotsinsuomalaisten

Tornedalingar, kväner och lantalaiset - meänkieli 

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om meänkieli på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Svenska Tornedalingar Riksförbund - Tornionlaaksolaiset
 
Met Nuoret

Tornedalsteatern - Tornionlaakson teatteri

Urfolket samer - samiska

Samer 

Sametinget

Samlad information på Minoritet.se

Samlad information om samiska på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Samiskt språkcentrum 

Samernas bibliotek

Samisk bibliotektjeneste (på norska)

Samernas utbildningscentrum

Sameslöjdstiftelsen - Sámi Duodji

Nordiska museet

Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige

Samiska röster på Musikverkets hemsida - Sáme jiena

Giron Sámi Teáhter