Kunskapsdagar online, kultur och hälsa Gävleborg 2020

Tema: konstens möjligheter för barn och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se

Tema: konstens möjligheter för barn och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se
Bilddokumentation från Scen:se-projektet 2018-2020

Projektet Scen:se, Folkteatern Gävleborg och Kultur Gävleborg har bjudit in intressanta och banbrytande konstnärer, pedagoger, forskare, anhöriga och kulturförmedlare från Sverige och Storbritannien. Det de har gemensamt är att de på olika sätt arbetar med och intresserar sig för konstens och kulturens betydelse för barn och unga med funktionsvariationer.

Kunskapsdagarna skulle ha genomförts 30-31 mars men på grund av pandemin genomförs de nu istället digitalt mellan 19 oktober - 3 november, med samma föreläsningar och inbjudna gäster.

För att skapa de bästa förutsättningarna till ett fördjupat deltagande har vi har valt att dela upp innehållet i två steg.

Steg 1 – föreläsningar online

Måndag 19 oktober släpps alla föreläsningarna på www.kultimera.se.

 • Anna Pella och Lotta Frecon – båda är föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar. Anna arbetar som journalist med inriktning på familjeliv och flerfunktionsnedsättning och Lotta arbetar som gymnasielärare och brinner för tvärvetenskaplig utbildning och folkbildning.
 • Ellie Griffiths – konstnärlig ledare för Oily Cart Theatre i London. En av de främsta teatrarna i England som skapar högkvalitativ scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Föredraget hålls på engelska.
 • Veera Suvalo Grimberg – konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn i Göteborg som arbetar för en mer tillgänglig scenkonst. 
 • Dr. Gill Brigg – dramapedagog och scenkonstnär som under många år har arbetat med barn och unga med flerfunktionsnedsättningar inom särskolan i England. Föredraget hålls på engelska.
 • Scen:se  – Eva von Hofsten, initiativtagare och projektledare för Scen:se samtalar med några av de scenkonstnärer som medverkat i teaterföreställningarna.

 • Göran Johansson, Mikael Alfredsson – arbetar i projektet ParaCraft/Liv i rörelse. Deras föredrag heter ParaCraft- Hur kan det förändra livet för personer med funktionsnedsättning? ParaCraft är ett projekt som drivs av Parasport Bohuslän Dal tillsammans med medlemmar ur konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors

Steg 2 – workshops i Zoom

Måndag 2 november

 • 12.00-13.00 Anna Pella och Lotta Frecon
 • 13.00-14.30 Ellie Griffiths
 • 15.00-16.30 Göran Johansson och Mikael Alfredsson 

Tisdag 3 november

 • 11.30-13.00 Veera Suvalo Grimberg 
 • 13.30-15.00 Gill Brigg
 • 15.30-17.00 Frågor och svar om projektet Scen:se, Eva von Hofsten ställer frågor till flera av projektets konstnärer. Som medverkande kan du ställa frågor och få svar live.

Arrangeras av