Kunskapsdagar

Region Gävleborg arrangerar årligen kunskapsdagar inom kultur och hälsa för att bidra till att höja kunskapen om kulturskapandets och kulturupplevers effekter på människors hälsa och välmående. Målgrupperna för kunskapsdagarna är såväl personal inom vård och omsorg, som personal inom utbildning på olika nivåer, kulturskapare, kulturarrangörer, kulturförmedlare, politiker, personal inom folkbildning och representanter inom den ideella idéburna sektorn. Kunskapsdagarnas utgångspunkt är något av de projekt som Region Gävleborg driver, stöttar eller identifierat som särskilt intressanta i länet.