Mitt ❤ slår för dansens uttryck

Dansföreställningen Jag ❤ Kultur skapades av boende på Lenninge asylboende i samarbete med ledare och dansare från Dansoteket Bollnäs. Tillsammans har samtliga deltagare, förutom att skapa ett integrationsprojekt där alla som vill får bli sedda och hörda, främjat en ömsesidig delaktighet och bjudit in till interkulturella möten på en lokal scen i konstens tecken.

Projektet Jag ❤ Kultur syftar till att minska avståndet mellan nyanlända ungdomar och redan etablerade barn och unga. Den föreställning som gjordes bygger på samtliga deltagares olika kulturella uttryck och kreativa förmåga. Cirka 25 av de 50-60 personer, som bott på asylboendet i Lenninge, medverkade från scenen och gjorde själva slutframträdandet. Den yngsta deltagaren endast 2 år och den äldsta 35 år. De som inte deltog på scen fanns med i publiken och hejade på.

- Projektidén byggde på att under november och december 2016 få inspiration till att uttrycka sig kulturellt och då fick alla testa på workshops inom konst, musik, teater och dans. Under januari 2017 började vi gemensamt arbeta fram en föreställning utifrån de olika verktygen vi fått inspiration till och vi började utbyta olika erfarenheter, vi lärde till exemplet varandra våra länders folkdanser. Här blev det ett kulturellt utbyte, deltagarna fick visa sina olika konstuttryck, sedan hjälpte jag dem att skapa en helhet kring dessa uttryck som tillslut blev en hel föreställning, säger en av initiativtagarna bakom projektet, Matilda Norling Persson.

”Genom kulturen förs vi samman och skapar något fint och viktigt tillsammans.

Matilda är projektledare men även en mångsysslare och ideell kraft i Bollnäs. Hon är ordförande i Dansoteket och håller även i egna dansgrupper. Själv började hon dansa när hon var 16 år.

- Det var första gången som kulturen kom in i mitt liv, och passionen växte sig starkare och starkare. Mitt hjärta slår för dansens fantastiska uttryck och konstens förmåga att föra människor samman.

Foto: Matilda Norling Persson.

Hälsofrämjande effekt

Enligt Matilda har fokus för projektet inte främst varit att skapa en föreställning, dansen har nämligen förenat och möjliggjort träffar där deltagarna fått varit med och skapat något tillsammans. Projektet har också en tydlig inriktning på hur de kulturella verktygen och intrycken har en hälsofrämjande effekt både psykiskt och fysiskt.

- Det har varit jätteviktigt att få träffas. Det blir ju även ett hälsofrämjande för du får delta i ett sammanhang, uttrycka dig och skapa en närvaro tillsammans med andra. Allt handlar om att våga och det kan såklart vara läskigt att prova. Genom kulturen har vi kommit varandra närmre och skapat något fint och viktigt tillsammans. Hon fortsätter:

- Om du är inspirerad av att göra ett liknande projekt krävs det att du har förståelse för att vi alla fungerar väldigt olika. Du måste vara ödmjuk och öppen inför de personer du träffar, ha tålamod inför språket och respekt gentemot andra.

Projektet betyder kärlek

Matilda pratar också väldigt varmt om projektet, om att främja en ömsesidig delaktighet, interkulturella möten och den tydliga kopplingen mellan kultur och hälsa.

- För mig betyder projektet kärlek – men också glädje, engagemang och entusiasm. Dansen har på olika sätt skapat upprymdhet. Jag vet att projektdeltagarna också känner att de har fått nya vänner i Sverige och att de känner sig inkluderade och väldigt omfamnade av oss, avslutar Matilda.