Integration sker åt båda håll

Kultur och hälsa är ett projekt som drivits av Kulturum tillsammans med kulturföreningen Mezopotamya. Projektet har bland annat erbjudit språkstöd för både asylsökande och nya svenskar, danskurser i kurdisk dans för barn, en kurs i det kurdiska instrumentet saz, samt tillfällen att jobba med text i sitt eget språk och på svenska.

Projektet har också mynnat ut i helt nya projekt, bland annat ett skrivprojekt om kvinnoförtryck. Idén kom från skrivarverkstaden där en kvinna skrev om kvinnoförtrycket i sitt eget land, då kände de från Kulturums sida att de behövde väcka frågan ännu mer. Det hela mynnade ut i att sju kvinnor från sju olika länder skrev om kvinnoförtrycket i sina respektive hemländer. Kvinnorna intervjuades och mediaelever på Borgarskolan sammanställer i nuläget en dokumentär utifrån kvinnornas upplevelser.

”Desto mer du kan om din egen kultur desto mer kan du förstå och respektera andras kulturer.

Förändringar sker hela tiden

- Det sker jämt förändringar i vår vardag, vi träffar dagligen personer som visar förändring. I en teatergrupp ställde vi frågan om den manliga makten, varför måste man lyssna på sin man? En av deltagarna ringde mig efter en månad och sa vet du vad, nu vet jag vad svaret är! Vi har bara accepterat kulturen, vi har inte tänkt själva någon har inbakat det i oss att man måste göra det och vi har aldrig ifrågasatt det men nu börjar vi ifrågasätta, berättar Turkan Kaya, verksamhetsledare.

”För den egna identiteten är det jätteviktigt att arbeta med kultur.

- Hos oss är det alltid så det ena leder till det andra och det är vi jätteglad för, tillägger Turkan.

Respekt för andra kulturer

Turkan poängterar betydelsen av att jobba med kultur och då inte bara svensk kultur samt behovet av att lyfta kompetensen i kulturföreningar. Hon lägger stor vikt vid att kunskap och förståelse för den egna kulturen ger ökad medvetenhet och respekt för andras kulturer.

- Integration sker åt båda håll. Det handlar dels om kulturen från hemlandet men även om kulturen i Sverige. Även de som är födda och uppvuxna i Sverige behöver få förståelse och respekt för de nya svenskarnas kulturer. Så länge vi är tillsammans blir vi starkare och då kan vi göra det ihop, säger Turkan.

Det är många komponenter som spelar roll, kultur och framförallt religion; det är nämligen religion som orsakar att kulturer förändras, enligt Turkan. De gemensamma diskussionerna i projektet Kultur och hälsa har dessutom varit väldigt fina. Exempelvis, när det kommer till frågan om vad ett ”hem” egentligen är. En av projektdeltagarna kände en väldigt stor tillhörighet till Sverige medan andra som bott i Sverige i 20 år kände att deras hem var deras by.

- Det här har satt igång en process i deras tankar och det har lett till en positiv förändring så som vi ser det, tillägger hon.

- För den egna identiteten är det jätteviktigt att arbeta med kultur. Om vi ska verka för ett mer mångkulturellt samhälle behövs det verkligen. Etniska föreningar har en viktig roll för integrationen. Desto mer du kan om din egen kultur desto mer kan du förstå och respektera andras kulturer. Om du är i en annan kultur är tillhörigheten till din egen kultur också viktig för att känna igen dig själv, därför ser vi att det hör ihop med din hälsa, avslutar Turkan.