Med kulturens hjälp gör vi skillnad


Poesi som låter barn bearbeta rädslor och flykt, en dansföreställning med ett starkt integrationsbudskap och skapandet av trygga rum för asylsökande hbtq-personer. Det är några av de projekt som under 2016 beviljats projektstöd för hälsofrämjande kulturinsatser för asylsökande- och nyanlända.

Mellan 21 juni – 19 augusti 2016 utlyste Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd 3 500 000 kronor för att ge kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer (ideella föreningar, stiftelser, studieförbund etc.) möjligheten att genomföra eller stärka projekt som främjar integration och interkulturell dialog i Gävleborg.

De nio projekt som finns samlade i skriften bevisar att kultur är en drivkraft som för människor samman och stärker vår gemenskap. Vi lyfter särskilt människorna bakom projekten, drivkrafterna, och deras tankar, idéer och helhjärtade engagemang.

Genom att låta dig inspireras av ett urval av projekten som beviljats stöd vill vi motivera till att genomföra liknande kulturinsatser. Projekten har alla, på ett eller annat sätt, bidragit till att främja vårt kulturliv genom ökad integration och mångfald.

Inspirerad? Läs mer om hur du söker projektstöd.

 


Barn bearbetar flykt och
rädslor i poesins värld


Kultur är ett världsspråk

Det är kulturlycka!


Integration sker åt båda håll


Skapande tillsammans
med barn

Mitt ❤ slår för dansens
uttryck


Alla kan göra film och
berätta sin historia


Sången är ett universellt
språk

Trygga rum - för asylsökande
hbtq-personer