Interkulturell dialog

Kultur Gävleborg arbetar för att främja integration och kulturella möten genom aktiviteter och verksamheter inom kulturområdet. Insatserna görs i samarbete med olika arenor i regionens kommuner.

Kultur Gävleborgs arbete för att främja integration i Gävleborg sträcker sig över flera verksamhetsområden och drivs av samordnaren för Kultur för integration. Kultur Gävleborgs roll är att:

  • ge konsultation, råd och stöd
  • samordna bidragsansökningar och följa upp beviljade bidrag
  • samarrangera konferenser och fortbildningar
  • samordna kulturinsatser
  • bygga och upprätthålla nätverk

Har du idéer och vill bidra?

Vill du, din förening eller organisation göra en insats för integration genom kultur? Kontakta Tomas Östergårds som är samordnare för Kultur för integration.