Integrationsprojekt Songlines

Songlines vill att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik.

Foto: Helena Isaksson Baeck

Projektet samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet. Stöd ges till ungdomar så att de själva kan vara med och arrangera bra och viktiga aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt.

 
Songlines är bryggan mellan unga som flytt och våra kulturinstitutioner, studieförbund, föreningar  och kulturskolor. Projektet jobbar med musik i skolor, på konsert- och kulturhus och på HVB-hem. Unga på flykt lär sig att musicera, arrangera och göra konserter och kulturfester av olika slag. Projektledare finns stationerade i över halva Sverige.

Songlines i Gävleborg

I Gävleborg samarbetar projektet bland annat med ”Engagemang och empowerment för ensamkommande i Gävleborgs län” som drivs av Rädda Barnen och Gävle kommuns projekt ”Get Together”. Vi genomför workshops, föreläsningar, arrangörsutveckling och konserter, alltid med fokus på ökat deltagande och inkludering. Aktiviteterna genomförs av, med och i samråd med målgruppen.

Vill du, din förening eller organisation vara en del av Songlines?
Kontakta Pervin Mattsson som är projektledare för Songlines i Gävleborg.

Foto: Helena Isaksson Baeck

Därför behövs Songlines

Songlines startades för att hjälpa de unga som just nu lever under hårt tryck i långa asylprocesser i Sverige, med hjälp av musik kan livet bli lite lättare och dom får dessutom nya vänner och större nätverk. Svenskfödda unga lär sig ny musik och om nya kulturer och hjälper till med språkinlärning.

Organisationen

Songlines är ett samarbetsprojekt mellan Jeunesses Musicales Sweden (JMS) där Region Gävleborg är medlem och Sveriges Ensamkommande Förening - SEF, initierat av KulturUngdom Västra Götalandsregionen. Songlines finansieras av Arvsfonden.

Mer information:
Projekt Songlines
Jeuness Musicales Sweden (JMS) 
KulturUngdom

Sociala medier:
Facebook - Songlines
Instagram - Songlines