Bli medlem i GUBB

Uttagning till GUBB sker under en heldags repetitioner ungefär vartannat till vart tredje år. Uttagning kan ske tidigare eller senare beroende på huruvida generationsskifte sker eller inte.

Du ska vara mellan 13-19 år för att få vara med i GUBB. Du ska ha spelat ditt instrument några år och vara en hyfsad notläsare.

Inbjudan till dag går ut till länets alla Kulturskolor, musikgymnasier.