GUBB

Verksamhet

Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) startade 1993. Syftet är att vara ett komplement till länets redan befintliga orkestrar och även att stimulera Musik/Kulturskolor till nybildande av storband. 2023 firar storbandet – 30 år!

GUBB:s repertoar är tänkt att vara på en något högre nivå än på Musik/Kulturskolorna och ungdomarna får prova på hur det är att arbeta i professionella sammanhang.

Nästan all musik GUBB spelar är specialarrangerad och ibland specialkomponerad för bandet som träffas 4 - 5 veckoslut per år samt under några intensivdagar i juni då bandet också arbetar med en eller flera solister.

GUBB har sedan 1993 medverkat vid större musikfestivaler såsom Bangen Jazz och Blues  i Sandviken, Jazz i Svaben och Västerås Jazzfestival. I augusti 2000 medverkade GUBB som artister vid Svenska Paviljongen på Världsutställningen i Hannover och 2014 på  Stockholm Folk Festival och Gaume Jazz festival i Rossignol, Belgien.

2001 blev GUBB Svenska mästare i storband i Jönköping. 2006 och 2007 i Linköping samt 2014 på Youth Jazz Festival i Stockholm.