YSA - Young Story Architects

YSA - Young Story Architects är ett samarbete med Litteraturhuset Trampolin (Litteraturhuset i Sandviken för hela regionen) och Högskolan i Gävle.

Projektet utgår Raspberry Pi (en typ av avskalad billig dator framtagen för att vara ett pedagogiskt verktyg) och en förenklad tillämpning av klassisk Aristotelisk dramaturgi.

Syftet har varit att tillsammans med barn utveckla en metod att undervisa programmering och att utforska programmering som verktyg för berättande. Genom att kombinera programmering med en övergripande dramaturgisk berättelse hoppas vi få en ökad förståelse av hur dessa språk kan komplettera varandra.

Programmering som språk och uttrycksmedel är får sällan plats på schemat i grundskolan, ändå är det en stor del av vår vardag för att inte tala om morgondagens vardag. Att kunna förstå villkoren för programmeringsspråk och helst kunna behärska det för att skapa egna uttryck ger ungdomarna större möjligheter att ha en agens och producerande roll som vuxna istället för att endast träna upp deras konsumtionsförmåga i redan färdigutvecklade programvaror.