Ung film

Är du ung filmare i Gävleborgs län? Kultur Gävleborg kan hjälpa dig med att utveckla ditt filmskapande genom utbildning, teknisk och ekonomisk hjälp och nätverk.

Nätverket för ung film
Kulturutveckling driver ett nätverk för unga filmare i länet som träffas några gånger per år. Träffarna är till för att du som ung filmskapare ska utvecklas och hitta nya kontakter - och självklart är dessa träffar kostnadsfria.

Exit Filmfestival
Kulturutveckling är huvudarrangör till Exit Filmfestival (länets regionala uttagning till Novemberfestivalen) som riktar sig till unga filmare. Här är platsen att visa sin film, träffa andra filmare och tävla om prestigefyllda priser.

Novemberfestivalen
Även kallad SM i Ung film. Den största mötesplatsen för unga filmare i Sverige. Äger rum i november varje år i Trollhättan.