Slöjdklubben

Slöjdklubben är en fritidsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 7 och 14 år.

Det är en rikstäckande verksamhet där barnen får möta hemslöjdens material och verktyg. Traditionell slöjd möter modern, hårt material möter mjukt, tekniker blandas och det är fantasin som får styra!

Läs mer om slöjdklubben och slöjdklubbarna i Gävleborg!