Regional kulturgaranti

Våren 2018 började arbetet att utforma en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola.

Kulturgarantin ska stärka tillgången till konst och kultur och öka samverkan mellan länets kommuner och kulturaktörer med regionalt uppdrag.

Målet med kulturgarantin är att kulturaktörer med regionalt uppdrag ger alla medverkande kommuner bra förutsättningar för att elever i förskoleklass och grundskola får möta professionell konst och kultur, detta genom samordning, gemensamma utbudsdagar, webbplats och subventionering.