Läs en teater

Arbete med barns läs- och språkutveckling kan genomföras på många olika sätt. Syftet med konceptet Läs en teater är att göra barns läsande till en helhetsupplevelse där det skrivna ordet gestaltas, dramatiseras och tolkas.

Under hösten 2015 har Riksteatern Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg/Kulturutveckling och Litteraturhuset Trampolin drivit ett pilotprojekt där bokläsning och teater kombinerats. I projektet deltog förskolebarn i åldrarna 4-5 år och pedagoger i Hofors kommun.

Pedagogerna läste boken "Barbie-Nils og pistolproblemet" av norska Kari Tinnen högt för sina barngrupper. Barn och pedagoger fick därefter se föreställningen "Barbie-Nils och pistolproblemet" i Teater Barbaras uppsättning. Pedagogerna deltog även i en workshop/föreläsning om att "Prata scenkonst" med Caroline Grafström, konsulent för barn och unga på Riksteatern Västernorrland.

Rapporten "Vi läste Barbie-Nils och sen fick vi gå på Barbie-Nils..." beskriver bakgrunden och idén kring konceptet Läs en teater.

Mer om läs en teater

"Vi läste Barbie-Nils och sen fick vi gå på Barbie-Nils..." (pdf)

Läs rapporten om Läs en teater som bläddringsbar fil (bläddringsbar fil)

Om projektet och rapporten

Prata scenkonst - en enkel metod för klassrummet

Teater Barbara (här finns bland annat en specialframtagen handledning till Barbie-Nils och pistolproblemet)